Securitatea si siguranta alimentară vs. Dezvoltarea Durabila a spatiului rural


29/09/2015
Suprafata totală a României, de 23,84 mil. ha cuprinde 62% teren agricol (cca. 14,7 mil. ha, din care 66,3% teren arabil, 29,2% pajisti naturale si 4,5% plantatii de pomi si vie) si cca. 11% suprafata construită a localitătilor, drumuri, căi ferate si teren neproductiv.Din suprafata totală a tării, circa 92% o reprezintă spatiul rural[...]
mai departe...


Dreptul fundamental al omului la un mediu sanatos si echilibrat in UE


09/06/2015
In tratatul privind Uniunea Europeana statele semnatare subliniza importanta promovarii progresul economic si social al popoarelorlor, tinând seama de principiul dezvoltarii durabile si al consolidarii coeziunii si protectiei mediului. Mediul sanatos este un mediu nepoluat, curat si echilibrat, corespunzator dezvoltarii fizice si[...]
mai departe...


Aspecte ale politicii de mediu din UE in relatiile interstatale


08/06/2015
Politica de mediu a UE s-a cristalizat prin adoptarea unei serii de masuri minime de protectie a mediului, ce aveau în vedere limitarea poluarii.Aparitia principiilor în politica ambientala  a  Comunitatii  s-a  produs  în  cadrul  procesului  de  elaborare  a PAM I, la[...]
mai departe...


Importanta instruirii personalului firmelor in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator


05/05/2015
Pentru ca o companie sa implementeze corespunzator propria politica de mediu este necesar ca aceasta să aloce in permanentă resurse umane, resurse tehnologice si financiare. Cele mai importante sunt resursele umane căci rezultatele depind in primul rand de oameni. Este extrem de important personalul a cărui muncă poate avea un impact[...]
mai departe...


Sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001


23/04/2015
Sistemul de management de mediu conform cu ISO 14001 este cel mai răspândit sistem de management de mediu din lume. Acest standard international stabileste cerintele pentru un sistem de management de mediu, si poate fi aplicat de toate organizatiile, indiferent de tip, mărime, conditii geografice, culturale si sociale
mai departe...


Agentia Europeana de Mediu: Romania, in topul celor mai poluate tari europene, raportat la cât produce


10/03/2015
Marea majoritate a specialistilor au căzut de acord ca poluarea este răspunzătoare de schimbările climatice si rata alarmantă de extinctie a speciilor de animale si plante. De curand un studiu realizat de o echipă de 18 experti internationali a tras un semnal de alarmă in legatură cu defrisarea pădurilor si poluarea cu azot si fosfor[...]
mai departe...


Obiective si principii ale politicii europene de protectie a mediului


26/02/2015
Uniunea Europena (UE) a stabilit o serie Obiective si Principii privind protectia mediului care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene. ObiectiveObiectivele ce stau la baza construirii politicii de mediu a Uniunii Europene au fost stabilite prin Tratatul Comunitatii Europene, Art. 174. Astfel, acesta prevede ca obiectivele[...]
mai departe...


Aspecte legislative privind protectia mediului in UE


16/02/2015
Pe fondul deteriorarii ecologice avansate din ultimul deceniu protectia mediului a devenit o responsabilitate pe care trebuie sa ne-o asumam în comun. Uniunea Europena (UE) este preocupata de acest subiect si de aceea a elaborat o serie de reglementari in acest domeniu. Politica de mediu a Uniunii Europene (UE) a fost creata prin Tratatul[...]
mai departe...


Sa pastram in continuare un nivel redus al poluarii in zonele rurale !


20/11/2014
România nu folosește decât jumătate din cantitățile de îngrășăminte chimice care se aplică în Ungaria și Polonia sau chiar la 25% din ceea ce se folosește în țările mai dezvoltate. Intr-un fel asta este un noroc pentru noi, căci astfel avem sansa de a trăi mai sănătos si de a ne indrepta către agricultura bio
mai departe...


Principalii factori de risc privind mediul inconjurator din România


14/10/2014
Informatii deosebit de utile referitoare la Principalii factori de risc privind mediul inconjurator din România se regasesc in “Strategia Natională pentru Dezvoltare Durabilă a României”. Potrivit datelor din acest document principalii factori care au indus, în ultimele decenii, modificarea compozitiei şi[...]
mai departe...


Mediul rural romanesc - Analiza de mediu


05/09/2014
Mediul natural din România se caracterizează, în general, printr-o stare bună de conservare a resurselor naturale de sol şi apă, prin varietatea peisajelor tradiţionale şi printr-o remarcabilă diversitate biologică. Totuşi, o parte din aceste resurse sunt supuse unor factori de presiune cu efecte asupra  potenţialului[...]
mai departe...


Indicatorii dezvoltării durabile


08/08/2014
Monitorizarea tendintelor dezvoltării folosind şi indicatori situati în afara activitătii economice precede formularea principiilor dezvoltării durabile. Convenirea unui set de indicatori acceptati ai dezvoltării durabile, inclusiv reflectarea în sistemul conturilor nationale, a factorilor ecologici şi sociali ai dezvoltării, constituie[...]
mai departe...


Strategia Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabilă


31/07/2014
Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene încâ din 1997. În 2006 Consiliul UE a adoptat Strategia reînnoită de Dezvoltare Durabilă, care prevede măsuri pentru îmbunătătirea continuă a calitătii vietii pentru generatiile prezente şi viitoare prin crearea unor comunităti sustenabile, capabile să[...]
mai departe...


Ce este dezvoltarea durabila?


29/07/2014
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) a fost imbunătătit în timp, pe parcursul mai multor decenii. Potrivit definitiei actuale spune dezvoltarea durabilă este „o dezvoltare care satisface nevoile generatiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generatii de a-şi satisface propriile nevoi”
mai departe...


 <  1  >