revenire la pagina anterioară...

1843    0    0

Sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001

[23/04/2015]

Sistemul de management de mediu conform cu ISO 14001 este cel mai răspândit sistem de management de mediu din lume. Acest standard international stabileste cerintele pentru un sistem de management de mediu, si a fost conceput astfel incât să poată fi aplicat de toate organizatiile, indiferent de tip, mărime, conditii geografice, culturale si sociale. 
Scopul acestui standard international este de a sustine protectia mediului si de a preveni poluarea, în echilibru cu necesitătile socio-economice. Standardul contine doar acele cerinte ce pot fi auditate în mod obiectiv în scopul certificarii si înregistrării.

Standardul stabileste cerintele referitoare la un sistem de management de mediu care permite unei organizatii să-si formuleze politica si obiectivele de mediu tinând cont de prevederile legale si de informatiile referitoare la impacturile semnificative asupra mediului. ISO 14001 se aplică doar acelor aspecte de mediu pe care organizatia le poate controla si asupra cărora ar putea avea o influentă. 

Punerea in aplicare a acestui standard permite organizatiilor:

·   implementeze, să mentină si să îmbunătătească un sistem de management de mediu;
·  să se asigure de conformarea cu politica de mediu;
·  să demonstreze si altora aceasta conformitate a politicii firmei cu cerintele legale in ceea ce priveste protectia mediului inconjurător;
·  să urmărească certificarea / înregistrarea sistemului său de management de mediu de către un organism exterior organizatiei;
·  să facă o autodeterminare de conformare cu cerintele de mediu. 

Orice organizatie care isi propune să implementeze un sistemul de management de mediu conform ISO 14001 trebuie să elaboreze o politica de mediu care să-i corespundă, dar care in acelasi timp să fie in concordantă cu cerintele legislative si reglementările relevante. 

Sistemul de management de mediu al unei organizatii se crează prin identificarea aspectelor de mediu rezultate din activitatea trecută a organizatiei si corelarea acestora cu activitătile existente si cu cele planificate. In urma analizei aspectelor mentionate se poate face o determinare (estimare) a impactului semnificativ asupra mediului pe care il poate avea in viitor activitatea organizatiei.

Acest standard international contine cerinte referitoare la sistemul de management de mediu pe baza unui proces dinamic conform ciclului “Planifica – Deruleaza – Controleaza”. De aceea, indiferent cât de bine ar fi gândită strategia de actiune astfel incât prin actiunile viitoare să nu fie afectat mediul inconjurator (teoretic vorbind), orice organizatie care adreră la acest standard international trebuie să se gândească si la un sistem de monitorizare, auditare si posibile actiuni corective, astfel incât mediul inconjurător să nu fie afectat nici in viitor. 

Responsabilitatea pentru stabilirea politicii de mediu a unei organizatii revine, în mod normal, conducerii organizatiei. Conducerea organizatiei este răspunzătoare de implementarea politicii si de asigurarea mijloacelor necesare astfel incât acesta să se poată adapta conditiilor în schimbare. 

Cerintele minime pe care trebuie să le îndeplinească politica de mediu, conform ISO 14001, sunt următoarele:

·  să corespundă naturii, volumului si impactului activitătilor, produselor si serviciilor;
·
  să cuprindă un angajament real pentru prevenirea poluării;
·  
 cuprindă angajamentul de conformare cu legislatia si reglementările de mediu sau alte obiective suplimentare pe care si le propune organizatia;
·
  să aibă la bază informatii concrete, verificabile;
·
  să fie comunicată tuturor angajatilor si in acelasi timp  accesibilă publicului;
·  
constientizarea celor care răspund de conceperea produselor asupra importantei reducerii la minimum a impactului produselor asupra mediului (inclusiv pe parcursul ciclului de fabricatie) pe perioada folosirii lor si ulterior a îndepărtării lor;
· 
educarea si instruirea personalului in ceea ce priveste protectia mediului.

Conducerea organizatiei trebuie să furnizeze resursele necesare pentru implementarea si controlul sistemului de management de mediu. Nu este simplu, deoarece pentru a implementa un sistemul de management de mediu conform ISO 14001 organizatia trebuie să mobilizeze resurse umane cu competente speciale in acest domeniu, resurse tehnologice si financiare. In cazul companiilor private acest lucru este si mai dificil deoarece mobilizarea tuturor acestor resurse este costisitoare, in conditiile in care aproape in orice domeniu preturile produselor si a serviciilor sunt in scădere. 

Implementarea cu succes a unui sistem de management de mediu necesită angajamentul tuturor angajatilor organizatiei. Responsabilitatile privind protectia mediului nu trebuie restrânse la departamentul de mediu, ci pot de asemenea include alte compartimente din cadrul organizatiei. 

 

Echipa RuralOnlineCuvinte cheie: sistem,management,mediu,ISO14001,standard


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: