revenire la pagina anterioară...

1501    0    0

Dreptul fundamental al omului la un mediu sanatos si echilibrat in UE

[09/06/2015]

In tratatul privind Uniunea Europeana statele semnatare subliniza importanta promovarii progresul economic si social al popoarelorlor, tinând seama de principiul dezvoltarii durabile si al consolidarii coeziunii si protectiei mediului.

Mediul sanatos este un mediu nepoluat, curat si echilibrat, corespunzator dezvoltarii fizice si intelectuale a omului, absolut necesar existentei vietii pe planeta. Omul este valoarea suprema ce trebuie ocrotita prin toate mijloacele, inclusiv cele juridice, fapt ce presupune recunoasterea unanima si garantarea acestui drept fundamental.

Atât la nivel mondial cât si la nivel regional si national se prefigureaza recunoasterea unui drept uman nou si fundamental, dreptul la un mediu sanatos si protejat.

Deocamdata nu exista un consens cu privire la denumirea acestui drept, fiind utilizate frecvent denumiri cum ar fi:
  drept la un mediu înconjurator sanatos;
  drept la un mediu sanatos si echilibrat ecologic;
  drept la un mediu înconjurator de calitate;
  drept la conservarea mediului înconjurator;

Pâna la Conferinta Mondiala de la Rio de Janeiro din 1992, nici un instrument international nu a continut o recunoastere expresa a unui asemenea drept al omului. Nu se poate spune însa, ca nu au existat încercari, ca de exemplu:
- Declaratia privind mediul înconjurator, adoptata la Conferinta O.N.U. de la Stockholm (1972), proclama principiul conform caruia, „omul are un drept fundamental la libertate, egalitate si la conditii de viata satisfacatoare, într-un mediu a carui calitate sa-i permita sa traiasca în demnitate si bunastare”.
- Carta Mondiala a Naturii, document aprobat prin Rezolutia Adunarii Generale a O.N.U. din 1982, preciza obligatia statelor, autoritatilor si cetatenilor cu privire la necesitatea pastrarii mediului în bune conditii, curat, capabil sa asigure o dezvoltare fizica si psihica corespunzatoare.
- Carta africana a drepturilor omului si popoarelor, adoptata în 1981, recunoaste implicit (la art. 24) dreptul la „un mediu satisfacator si global”, ca drept al tuturor popoarelor.
- Protocolul aditional din 1988 al Conventiei europene a drepturilor omului stipuleaza în art. 11 ca „fiecare are dreptul de a trai într-un mediu sanatos si de a beneficia de serviciile publice esentiale”.

Constitutia Uniunii Europene, stabileste în art.3 ca, unul din obiectivele Uniunii îl reprezinta realizarea unui nivel ridicat de protectie si ameliorare a calitatii mediului.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a afirmat clar dreptul omului la un mediu sanatos si a impus statelor-parti la Conventie sa asigure caracterul sau efectiv, dar ea promoveaza totodata o viziune rezonabila, lasând o marja de apreciere statelor în alegerea mijloacelor necesare garantarii sale si în a-i aduce unele limitari.

Afirmat printre ultimele drepturi fundamentale, dreptul la mediu sanatos si echilibrat ecologic se dovedeste cel mai rapid din generatia sa în privinta garantarii si efectivitatii lui, în primul rând pe calea justitiei. O premisa favorabila în acest sens a constituit-o constitutionalizarea lui la nivelul statelor în numai câteva decenii, ceea ce a favorizat dezvoltari corespunzatoare în plan regional si international.

Politica  de  mediu  a  UE  acopera  o gama  variata  de aspecte, de la poluarea fonica la prevenirea deseurilor, la produsele chimice, la  reteaua  europeana  destinata abordarii  dezastrelor  mediului, la scurgerile de petrol sau incendiile de padure.Cuvinte cheie: dreptul,omului,mediu,sanatos,protectie


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: