revenire la pagina anterioară...

1435    0    0

Importanta instruirii personalului firmelor in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator

[05/05/2015]

In octombrie 2011 populatia globului a ajuns la 7 miliarde de locuitori. E o informatie interesantă, dar considerată de marea majoritate a populatiei ca lipsită de importantă, deorece “era normal” să se ajungă si la asta. Chiar dacă populatia Romaniei este in scădere, cresterea populatiei globului este un fenomen care va afecta viitorul nostru, căci dacă acum 20 – 30 de ani resursele naturale regenerabile ale terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii, ca urmare a exploziei demografice si a dezvoltarii fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materii prime si energie pentru productia de bunuri a crescut enorm, iar exploatarea intensă a resurselor pământului conduce tot mai evident la un dezechilibru ecologic. Tocmai de aceea implementarea unui sistem de management de mediu pentru companiile a căror activitate are impact asupra mediului inconjurător devine obligatorie.

Legislatia românească prevede sanctiuni severe pentru firmele care nu respectă legislatia natională in privinta protectiei mediului inconjurător (desfasurarea activitătii fără Autorizatie de mediu sau lipsa Acordului de mediu, atunci când legea impune acest lucru, se sanctionează cu amenzi intre 30.000 – 60.000 RON).

Pentru a scăpa de eventualele amenzi managerii companiilor angajeaza companii specializate in intocmirea documentatiilor necesare obtinerii Autorizatiilor de Mediu sau a Acordurilor de Mediu (după caz). Foarte multi consideră ca acest proces de autorizare este doar o formalitate birocratică si de aceea nu iau măsurile necesare pentru ca protectia mediului să fie asigurată si după obtinerea autorizatiilor. Asa că, după o vreme, se trezesc cu amenzi usturătoare.

Managerii companiilor trebuie să fie constienti că ei sunt răspunzatori de implementarea politicii de mediu si de asigurarea mijloacelor necesare, astfel incât compania să nu polueze mediul inconjurator chiar si atunci când conditiile, interne sau externe firmei, se modifică. Pentru ca acest lucru să fie posibil ei trebuie să aloce in permanentă resurse umane, resurse tehnologice si financiare. Bineinteles, cele mai importante sunt resursele umane căci oamenii sunt primii care trebui să sesizeze eventualele probleme si să ia măsuri pentru ca totul să meargă bine. Toti membrii organizatiei trebuie să înteleaga si să fie încurajati să accepte importanta atingerii obiectivelor si tintelor de mediu pentru care sunt responsabili.

Cel mai bine este atunci când intreg personalul a cărui muncă poate avea un impact semnificativ asupra mediului este instruit în mod corespunzător. Pentru ca mediul să fie protejat intr-o companie trebuie să se stabilească si să se mentină proceduri pentru ca personalul cu functii relevante, să fie constientizat de:

  • ·importanta conformitătii activitătii cu politica de mediu, cu procedurile si cerintele sistemului de management de mediu;
  • ·impacturile semnificative asupra mediului, reale sau posibile, ale activitătilor lor;
  • ·atributiile si responsabilitătile lor în realizarea conformitătii cu politica de mediu, cu procedurile si cerintele sistemului de management de mediu, inclusiv cu cerintele referitoare la pregătirea situatiilor de urgentă si a capacitătii de răspuns;
  • ·consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.

Personalul ce îndeplineste sarcini care pot avea impact semnificativ asupra mediului trebuie să aibă competenta necesară, fie prin educatie, fie prin instruire corespunzatoare si /sau prin experientă.

Angajatii trebuie să aibă o bază de cunostinte corespunzătoare, care cuprinde instruirea cu privire la metodele si deprinderile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor într-un mod eficient si competent si la cunoasterea impactului negativ asupra mediului pe care îl pot avea activitătile lor dacă sunt realizate în mod incorect.

 

Ca principiu general programele de instruire trebuie să aibă in vedere următoarele aspecte:

  • ·identificarea nevoilor de instruire a angajatilor;
  • ·elaborarea unui plan de instruire care să răspundă unor nevoi definite;
  • ·verificarea si armonizarea programului de instruire cu cerintele organizatorice sau ale reglementărilor;
  • ·instruirea de angajati grupati pe sarcini;
  • ·întocmirea de documente ce atestă desfăsurarea actului de instruire;
  • ·evaluarea instruirii.


Cuvinte cheie: instruire,personal,protectie,mediu


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: