revenire la pagina anterioară...

705    0    0

Aspecte ale politicii de mediu din UE in relatiile interstatale

[08/06/2015]

Politica de mediu a UE s-a cristalizat prin adoptarea unei serii de masuri minime de protectie a mediului, ce aveau în vedere limitarea poluarii.
Aparitia principiilor în politica ambientala  a  Comunitatii  s-a  produs  în  cadrul  procesului  de  elaborare  a PAM I, la initiativa delegatiei germane, care a propus un set de 10 astfel de principii.

Principiile de protectie a mediului de care fiecare stat membru trebuie sa tina cont pe plan intern, principii ce au fost pe larg explicate intr-un articol mai vechi, sunt:

  • Protectia  mediului  trebuie  sa  constituie  un  element  central  al politicii economice si sociale a statului.
  • Principiul  „Poluatorul plateste”
  • Principiul  compensarii  prejudiciului
  • Principiul  actiunii  preventive
  • Principiul  precautiei
  • Principiul  protectiei  ridicate  a  mediului
  • Principiul integrarii
  • Principiul  proximitatii
  • Principiul  subsidiaritatii
  • Principiul exercitarii de catre state a dreptului suveran de a exploata resursele sale  naturale, dar în  asa  fel  încât  sa  nu  aduca prejudicii  altor  state.

 

Viziunea Uniunii Europene privind principiile de protectie a mediului care trebuie respectate pe plan extern:

Principiul  sic-utere  tuo:  obligatia  statelor  de  a  asigura  ca activitatile  desfasurate  în  limitele  jurisdictiilor  lor  nationale  nu  cauzeaza daune mediului altor state.
Art. 3 din Actul Final de la Helsinki din 1975 stabileste ca fiecare dintre statele  semnatare,  în  conformitate  cu  principiile  dreptului  international, trebuie sa se asigure ca activitatile desfasurate pe teritoriul lor nu cauzeaza degradarea mediului într un alt stat membru sau în regiuni situate dincolo de limitele jurisdictiei sale nationale.

Principiul  bunei  vecinatati: Constitutia  României  a  integrat  acest principiu  în  art.  10:  România  întretine  si  dezvolta  relatii  pasnice  cu  toate statele si, în acest cadru, relatii de buna vecinatate, întemeiate pe principiile si pe celelalte norme general admise de dreptul international”.

Principiul  notificarii si  consultarii: statelor  li  se  recomanda  sa  recurga  la  schimbul  de informatii sau la consultari bilaterale ori de câte ori activitatile dintr un stat ar putea avea efecte daunatoare în una sau mai multe tari (Planul de Actiune al Conferintei de la Stockholm din 1972). În cadrul acestui principiu sunt incluse o serie de alte obligatii cu caracter specific, care vizeaza: schimbul de  informatii;  necesitatea  notificarii  si  consultarii  cu statele potential afectate; cerinta coordonarii la nivel international a activitatilor de cercetare.

Principiul informarii si cooperarii internationale:  a fost conturat la Stockholm în 1972, unde în art. 24 se prevedea: „Chestiunile internationale cu privire la protectia di ameliorarea mediului ar trebui sa fie abordate într-un  spirit  de  cooperare  de  catre  toate  tarile  mari  sau  mici  pe  picior  de egalitate...”.  Statele  au  de  asemenea  obligatia  de a  se  informa  în  situatii critice.

Principiul accesului egal la procedurile administrative si judiciare: conform principiului  accesului  egal,  persoanele  (fizice  si/sau  juridice) afectate dintr un stat, trebuie sa li se confere acelasi acces la remediere si reparare, care este furnizat partilor afectate din statele în care sunt localizate activitatile poluatoare.
Cuvinte cheie: politica,mediu,UE,externa,interstatal


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: