revenire la pagina anterioară...

1942    0    0

Indicatorii dezvoltării durabile

[08/08/2014]

Monitorizarea tendintelor dezvoltării folosind şi indicatori situati în afara activitătii economice precede formularea principiilor dezvoltării durabile şi s-a afirmat paralel cu procesul de definire a strategiilor de dezvoltare durabilă elaborate sub egida Natiunilor Unite şi a Uniunii Europene.

Astfel de instrumente de monitorizare au fost produse de o varietate de institutii, de la întreprinderi sau formatiuni ale societătii civile, grupuri de experti sau centre de cercetare, până la administratii locale, guverne sau organizatii internationale. Tocmai datorită diversitătii institutiilor si entitătilor implicate in crearea acestor indicatori ai dezvoltării durabile există diferentele notabile intre modalitătile de constructie, stadiul de dezvoltare şi gradul de utilizare efectivă a diversilor indicatori. Aspectele metodologice, aflate încă într-o fază de fundamentare teoretică, sunt preluate dinamic de diverse institutii.

Convenirea unui set de indicatori acceptati ai dezvoltării durabile, inclusiv reflectarea în sistemul conturilor nationale, prin instrumente specifice, a factorilor ecologici  şi sociali ai dezvoltării, constituie în continuare un subiect de preocupare prioritară din partea Oficiului de Statistică al Comunitătilor Europene (Eurostat), Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE) şi Organizatiei pentru Colaborare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

În forma sa curentă, mecanismul de monitorizare evidentiază anumite categorii de indicatori aflate încă în stadiul de dezvoltare. Setul existent de indicatori este considerat adecvat pentru monitorizarea tintelor cantitative ale Strategiei UE, dar incomplet sau insuficient pentru urmărirea şi evaluarea obiectivelor calitative (de exemplu, buna guvernare).

Structura de indicatori produsă de Eurostat pentru primul raport de monitorizare a Strategiei UE reînnoite asociază fiecărei dimensiuni strategice:
-  un indicator reprezentativ (Nivel 1);
-  un set de indicatori pentru obiectivele operationale subordonate (Nivel 2) ;
-  indicatori descriptivi ai domeniilor de interventie pentru politicile asociate (Nivel 3).

În conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul European, statele membre ale UE au obligatia să-şi creeze forme de suport institutional adecvate pentru coordonarea dezvoltării şi utilizării instrumentelor statistice de monitorizare şi pentru revizuirea periodic (la 2 ani) a fiecărei Strategii Nationale.

In Strategia Natională a Romaniei privind Dezvoltarea Durabilă s-au prevăzut o serie de indicatori statistici ai dezvoltării durabile, armonizati cu sistemul relevant de indicatori utilizat la nivelul UE, pentru monitorizarea progreselor nationale în raport cu Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii  Europene. S-a luat in calcul două tipuri de indicatori:

Indicatorii nationali de dezvoltare durabilă, focalizati pe prioritătile-cheie exprimate prin tinte cuantificabile care să permită, totodată, compararea performantelor nationale cu cele ale partenerilor internationali şi cu obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE reînnoite. Acest set de indicatori se bazează pe rezultatele grupului de lucru Eurostat-UNECE-OCDE.

Indicatorii de progres ai Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabilă a României, acoperind întregul pachet de politici pe care aceasta le generează, inclusiv a celor ce nu sunt cuprinse în Strategia UE. Acesti indicatori urmăresc responsabilizarea decidentilor politici şi permit opiniei publice să evalueze succesul actiunilor întreprinse.

 

Echipa RuralOnlineCuvinte cheie: indicatori,dezvoltare,durabila


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: