revenire la pagina anterioară...

1399    0    0

Ce este dezvoltarea durabila?

[29/07/2014]

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri pe plan international şi a căpătat valente politice precise în contextul globalizării.

În istoria recentă, prima semnalare a faptului că evolutiile economice şi sociale ale statelor lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinele activitătii umane asupra cadrului natural s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat Limitele creşterii (Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind evoluia a cinci parametri (creşterea populatiei, impactul industrializării, efectele poluării, productia de alimente şi tendintele de epuizare a resurselor naturale), sugerând concluzia că modelul de dezvoltare practicat în acea perioadă nu poate fi sustinut pe termen lung. Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările comunitătii internationale începând cu prima Conferintă a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972).

In 1987 Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare a oferit prima definitie acceptată a dezvoltării durabile, ca fiind „o dezvoltare care satisface nevoile generatiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generatii de a-şi satisface propriile nevoi”.

Problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o dimensiune politică globală, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinta Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea Specială a Adunării Generale ONU şi adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) şi la Conferinta Mondială pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002). S-au conturat, astfel, programe concrete de actiune la nivel global şi local (Agenda 21 Locală) conform dictonului „să gândim global şi să actionăm local”.

În cadrul acestui proces au fost adoptate o seamă de conventii internationale care stabilesc obligatii precise din partea statelor şi termene stricte de implementare privind:
-   conservarea biodiversitătii;
-   poluarea solului, apei şi aerului;
-   protejarea fondului forestier şi zonelor umede;
-   limitarea folosirii anumitor produse chimice;
-   găsirea unor solutii la epuizarea accelerată a resurselor naturale neregenerabile;
-   accesul liber la informatii privind starea mediului si schimbările climatice.

Terra are o capacitate limitată de a satisface cererea crescândă de resurse naturale din partea sistemului socio-economic şi de a absorbi efectele distructive ale folosirii lor iar continuarea activitătilor umane fără a tine cont de aceste aspect conduce la scăderea calitătii vietii oamenilor în zone vaste ale planetei.

România tine cont de toate aceste probleme si ca un prim pas a elaborat o Strategie Natională pentru Dezvoltare Durabilă, ce urmăreste restabilirea şi mentinerea unui echilibru rational, pe termen lung, între dezvoltarea economică şi integritatea mediului natural. Prin aceasta strategie se recunoaste faptul că dezvoltarea durabilă nu este una dintre optiunile posibile, ci singura solutie ratională pentru viitorul nostru.

 

 

Echipa RuralOnlineCuvinte cheie: dezvoltare,durabila,definitie


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: