revenire la pagina anterioară...

1223    0    0

Aspecte legislative privind protectia mediului in UE

[16/02/2015]

Pe fondul deteriorarii ecologice avansate din ultimul deceniu protectia mediului a devenit o responsabilitate pe care trebuie sa ne-o asumam în comun. Uniunea Europena (UE) este preocupata de acest subiect si de aceea a elaborat o serie de reglementari in acest domeniu.

Politica de mediu a Uniunii Europene (UE) a fost creata prin Tratatul Comunitatii Europene si are ca scop asigurarea sustenabilitatii masurilor de protectie a mediului. Prin Tratatul de la Maastricht, protectia mediului devine o prioritate cheie a Uniunii Europene, unde este semnalata necesitatea integrarii si implementarii politicii de mediu în cadrul unor politici sectoriale precum agricultura, energia, industria, transportul. Principalul pilon al politicii de mediu este conceptul de dezvoltare durabila, care constituie o politica transversala ce înglobeaza toate celelalte politici comunitare, subliniind nevoia de a integra cerintele de protectie a mediului în definirea si implementarea tuturor politicilor europene.

Conceptul de dezvoltare durabila presupune implementarea unor mecanisme si politici, care sa permita atât dezvoltarea economica, cât si conservarea starii mediului totodata, surprinzând atât cresterea gradului de responsabilitate, cât si cresterea eficientei economice în sensul minimizarii costurilor de reducere a daunelor suferite de mediu datorita consumului uman.

Politica Uniunii Europene în acest domeniu a evoluat treptat, de la etapa implementarii unor masuri minimale de protectie a mediului, la o asumare sporita a problemelor de mediu prin solutionari complexe si specifice, UE devenind la ora actuala un promotor global al dezvoltarii durabile.

Baza legala
Din punct de vedere legal, la baza politicii de mediu a Uniunii Europene stau Articolele 174-176 ale Tratatului Comunitatii Europene (TCE) si Articolele 2, 6 si 95.

Articolul 174 - traseaza obiectivele cu privire la mediu stipulând ca politica comunitara în domeniul mediului va contribui la urmarirea urmatoarelor obiective:
- conservarea, protectia si îmbunatatirea calitatii mediului; protectia sanatatii umane;
- utilizarea rationala si prudenta a resurselor naturale;
- promovarea de masuri la nivel international care sa se adreseze problemelor de mediu din lume.
Articolul 174 – stabileste ca protectia mediului în spatiul comunitar se bazeaza pe principiile precautiei, prevenirii, „poluatorul plateste” si cel al reducerii poluarii.
Articolul 175 - stabileste procesul decizional cu privire la politica de mediu si se clarifica atributiile fiecarei institutii europene care abordeaza probleme legate de protectia mediului.
Articolul 176 – prevede ca statele membre trebuie sa adopte „masuri de protectie mai stringente”, însa cu conditia ca acestea sa fie compatibile cu textul Tratatului.
Articolul 6, paragraful 3c (TCE) - mentioneaza explicit nevoia integrarii protectiei mediului în definirea si implementarea tuturor celorlalte politici comunitare.
Articolul 2 din TCE – stabileste modelul de dezvoltare europeana, care imbina competitivitatea si performantele economice cu un nivel mare de protectie si îmbunatatire a calitatii mediului.

Instrumente Legislative
Acquis-ul comunitar reprezinta cadrul juridic al politicii de mediu a Uniunii Europene si este definit ca ansamblul drepturilor si obligatiilor statelor membre ale Uniunii Europene si se constituie din legislatia primara, reprezentata de tratatele fondatoare si completarile ulterioare, legislatia secundara, cuprinzând actele juridice ale institutiilor comunitare (directive, regulamente, decizii, recomandari, avize) si jurisprudenta Curtii de Justitie a UE.

 

Sursa documentare: Ghidul politicilor Uniunii Europene – Politica de mediu

 

 

Echipa RuralOnlineCuvinte cheie: legislatie,UE,protectie,mediu


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: