revenire la pagina anterioară...

2436    1    0

Finantare afaceri in domenii non-agricole: SubMasura 6.2 vs. SubMasura 6.4

[27/03/2015]

România a transmis catre Comisia Europeana versiunea finala a Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, versiune care probabil va fi aprobata in urmatoarele 2 luni. Pana la primirea scrisorii de aprobarea programului, MADR a publicat pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) versiunile ghidurile consultative pentru diferite masuri ce vor fi finantate prin PNDR 2014 – 2020. Printre acestea se numara si masurile care se adreseaza infiintarii si dezvoltarii la tara a afacerilor in domenii non-agricole, respectiv SubMasura 6.2 - Sprijin pentru înfiintarea de activitati neagricole în zone rurale si SubMasura 6.4 - Învestitii în crearea si dezvoltarea de activitati neagricole.

In continuare va vom prezenta pe scurt cateva elemente care va vor ajuta sa va faceti o imagine mai clara asupra celor 2 programe

1. Obiectivele submasurilor

· Submasura 6.2 - Sprijin pentru înfiintarea de activitati neagricole în zone rurale
Sprijinul va fi acordat pe o perioada de maxim 5 ani, sub forma de suma forfetara, pentru finantarea de noi activitati nonagricole în mediul rural pe baza unui Plan de Afaceri. Sprijinul va sustine diversificarea activitatilor în mediul rural catre noi activitati non-agricole în cadrul gospodariilor agricole si, implicit, obtinerea de venituri alternative pentru populatia rurala si scaderea dependentei de sectorul agricol.

· Submasura 6.4 - Învestitii în crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
Sprijinul va fi acordat pentru a stimula mediul de afaceri din rural, contribuind la cresterea numarului de activitati non-agricole desfasurate în zonele rurale, precum si la dezvoltarea activitatilor nonagricole existente; crearea de locuri de munca, cresterea veniturilor populatiei rurale si diminuarea disparitatilor dintre rural si urban.

 

2. Beneficiari eligibili

· Submasura 6.2 - Sprijin pentru înfiintarea de activitati neagricole în zone rurale
1. FERMIERI SAU MEMBRII UNEI GOSPODARII AGRICOLE din spatiul rural, care îsi diversifica activitatea prin înfiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
2. MICROÎNTREPRINDERI SI ÎNTREPRINDERI MICI din spatiul rural, care îsi propun activitati nonagricole si care sunt întreprinderi:
a. înfiintate în anul depunerii Cererii de finantare (start-up) pentru desfasurare de activitati nonagricole sau cu o vechime de cel putin 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in anul depunerii acesteia SAU
b. existente care activeaza exclusiv în domeniul agricol si care vor desfasura activitati nonagricole, pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii.

· Submasura 6.4 - Învestitii în crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
1. MICROÎNTREPRINDERI SI ÎNTREPRINDERI MICI, din spatiul rural;
2. MICROÎNTREPRINDERI SI ÎNTREPRINDERI MICI NOU ÎNFIINTATE, din spatiul rural care fac dovada cofinantarii;
3. Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care îsi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole în cadrul intreprinderii deja existente încadrabile în microintreprinderi si intreprinderi mici.
PERSOANELE FIZICE nu sunt beneficiari eligibili.

 

3. Finantare nerambursabila (sprijin public) si cheltuieli eligibile

· Submasura 6.2 - Sprijin pentru înfiintarea de activitati neagricole în zone rurale
Sprijinul financiar este acordat pe o perioada de 5 ani si este în valoare de:
·     
70.000 Euro / proiect în cazul activitatilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica.
·     
50.000 Euro / proiect în cazul altor activitati.

Sprijinul financiar nerambursabil va fi de 100%.

Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri (PA), inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea ntreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea în bune conditii a PA aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

· Submasura 6.4 - Învestitii în crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
Sprijinul public nerambursabil va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
200.000 EURO / beneficiar pe 3 ani fiscali (cf. R(UE) 1407/ 2013 privind sprijinul de minimis).

INVESTITII (actiunile/cheltuieli) eligibile
a) Constructia, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea cladirilor.
b) Achizitionarea (inclusiv în leasing) de noi utilaje, instalatii si echipamente, costuri de instalare.
c) Investitii de tip achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci, etc.
d) Investitii pentru PRODUCEREA SI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR NON-AGRICOLE PROPRII:
- Fabricarea produselor textile, îmbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton;
- Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
- Activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
- Industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
- Fabricare produse electrice, electronice;
- Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.
e) Investitii pentru ACTIVITATI MESTESUGARESTI:
- Activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.).
f) Investitii pentru PRESTAREA DE SERVICII:
- Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
- Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
- Servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;
- Activitati de servicii în tehnologia informatiei si servicii informatice;
- Servicii tehnice, administrative, etc.
g) Investitii pentru INFRASTRUCTURA ÎN UNITATILE DE PRIMIRE TURISTICA DE TIP AGRO-TURISTIC, proiecte de activitati de agrement.
h) Producere de COMBUSTIBIL DIN BIOMASA (ex.: fabricare de peleti) în vederea comercializarii.

 

Afacerile trebuie sa se desfasoare în spatiul rural.

Articole similare:
Daca merita si cat costa pornirea unei afaceri la tara in domeniul cultivarii legumelor in sistem ecologic - 17/Feb/2014
Idei de afaceri cu bani putini: prestari de servicii in zonele rurale - 12/Nov/2014
Idei de mici afaceri la tara in domeniul procesarii produselor agricole - 28/Nov/2014
Finantari nerambursabile PNDR 2014-2020: 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale - 20/Mar/2015
Cele mai bune mici afaceri din agricultura in 2013 - 05/Oct/2013

Cuvinte cheie: Finantare,PNDR,Submasura,6,2,Submasura,6,4,afaceri

Inscris la categoria: Fonduri si finantari


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: