revenire la pagina anterioară...

3414    0    0

Riscuri si probleme ce trebuie luate in calcul de cei care vor sa obtina o finantare europeana

[04/09/2015]

Atât cei care vor să se lanseze în afaceri, cât si cei care deja au demarat o afacere îsi doresc să obtină o finantare din fonduri europene. Este si normal căci unei persoane aflate în faza de stat-up îi este aproape imposibil să obtină 50.000 sau 70.000 Euro pentru demararea afacerii, chiar si sub forma unui credit, iar pentru o companie cu 1-2 ani vechime este la fel de greu să obtină un credit de 200.000 Euro pentru dezvoltarea afacerii. Când te mai gândesti si la faptul că banii sunt nerambursabili atractia devine si mai mare, căci unei firme mici, ce are o rată a profitului brut de 10-15 %, îi trebuie mai bine de 5 ani ca să strângă 200.000 Euro necesari unei investitii, pe când cu ajutorul fondurilor europene totul se poate întâmpla într-un an. 

Desi avantajele accesării fondurilor europene sunt imense, si teoretic oricărui întreprinzător care accesează o finantare europeană ar trebui să îi meargă mai bine după finalizarea proiectului, auzim tot mai des în presă de cazuri în care accesarea unor fonduri europene a condus la falimentul firmei respective, sau dacă nu la faliment la perturbări în activitatea firmei. Documentându-te ajungi la concluzia că accesarea fondurilor europene este pentru unii “o mană cerească” în timp ce pentru altii “un adevărat cosmar”. 

Părerea noastră este că un întreprinzator are datoria să încerce să acceseze fonduri europene si trebuie să îsi asume riscurile legate de un eventual insucces. Si cum în afaceri cel mai important este să cunosti riscurile la care te expui si să găsesti solutii de diminuare a acestora vom incerca în continuare să le prezentam celor interesati principalele obstacole în accesarea fondurilor europene nerambursabile si eventualele solutii pentru minimizarea acestor riscuri. 

Proiect de finantare orientat către obtinerea unui punctaj cât mai mare si nu către nevoile firmei: primul pas catre succes este să obtii finantarea, iar pe piata românească au apărut o serie de asa zisi “experti” care stiu să scrie proiecte de succes. Problema este că, pentru a obtine un punctaj mare ei trec în cererea de finantare niste rezultate care în timp se demonstrează că sunt imposibil de atins (ex: dublarea sau triplarea cifrei de afaceri in 12 luni de la finalizarea investitiei, dublarea numărului de angajati si mentinerea locurilor de muncă nou create pe o perioadă de minim 3 ani, si alte rezultate aberante). Proiectul se finalizează, ei îsi iau banii, iar dupa 2 ani de la finalizarea proiectului beneficiarii se trezesc că li se cer banii înapoi deoarece nu si-au atins rezultatele prognozate.
De aceea vă recomandăm să vă selectati cu mare grijă consultantul de afaceri. Faptul că o firma de consultantă a reusit să câstige multe proiecte nu înseamnă în mod obligatoriu că acea firma face cu adevărat proiecte bune. Verificati câte din proiectele acelei firme s-au finalizat cu bine. 

Neconcordante între proiectul tehnic si cererea de finantare sau proiecte tehnice întocmite după standarde diferite fată de cele cerute de autoritătile de management: de multe ori proiectantii “scapă din vedere” anumite aspecte importante pentru succesul afacerii, aspecte ce se regăsesc în planul de afaceri intocmit de consultant. Aceste neconcordante conduc la aparitia unor probleme în faza de implementare sau în alte cazuri la 2-3 ani după finalizarea proiectului de investitii. O altă situatie des întâlnită este aceea în care proiectul tehnic întocmit nu respectă standardele impuse de Autoritatea de Management. Acest lucru poate conduce la penalizări prin declararea unor cheltuieli ca fiind neeligibile, ceea ce poate conduce la pierderea unor sume care pot atinge 10%, 20% din valoarea finantării acordate, sau chiar mai mult. De aceea vă recomandam să vă alegeti o firmă de proiectare care a mai fost implicată în proiecte cu finantare europeană. 

Lipsa banilor necesari asigurării cotei de cofinantare: în functie de tipul proiectului si de zona în care se implementează cota de cofinantare poate fi de 10%, 20%, 30% sau chiar 50%. La un proiect a carui valoare este de 50.000 Euro, iar cota de cofinantare este de 10% probabil că asigurarea cotei de cofinantare nu este o problemă, dar atunci când vorbim de un proiect de 300.000 Euro în care trebuie asigurata o cofinantare de 50% situatia devine ceva mai complicată, mai ales pentru proiectele din mediul rural. Când te duci la bancă si ceri 150.000 Euro pentru asigurarea cofinantarii ti se cer garantii, si de cele mai multe ori băncile iau în garantie proprietatile din zonele rurale la valori extrem de mici. Pentru ca banca să îti dea cei 150.000 Euro trebuie să ai proprietati pe care ai dat probabil de 5 ori mai mult.
Multi dintre cei care nu pot asigura această cota de finantare se gândesc la alte solutii, cum ar fi întelegerile cu firmele de constructii sau cu furnizorii de echipamente. Feriti-vă de asa ceva!. Astfel de întelegeri conduc în cele din urmă la dosare penale. 

Nerespectarea procedurilor de achizitie: mai ales în mediul rural achizitiile se fac “pe încredere” si ”pe prietenie”. De obicei la tara, dacă ai cumva un nas sau un fin care are o firmă de constructii, se obisnuieste să îti faci lucrarile cu acea persoană, care mai mult sau mai putin face parte din familie. Atentie: astfel de practici se finalizează cu corectii financiare si uneori cu dosare penale. Trebuie respectată cu strictete legislatia referitoare la achizitii. 

Inexistenta titlurilor/documentelor necesare pentru proiectele care prevăd realizarea unor lucrări de constructii: pentru ca să vi se deconteze cheltuielile cu constructiile trebuie să aveti o autorizatie de constructie. Potrivit legislatiei românesti o autorizatie de constructie se eliberează în baza următoarelor documente:
a) certificatul de urbanism, în copie; 
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, în copie legalizată, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
c) documentatia tehnica – D.T., în doua exemplarei; 
d) avizele, acordurile si punctul de vedere/actul administrativ al autoritătii pentru protectia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie; 
e) studiile de specialitate, notă tehnica justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de interventie la constructii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiza a sistemelor tehnice, certificatul de performanta energetică a clădirii.
De cele mai multe ori pentru investitii în zone rurale este greu să obtii documentele mentionate la punctul b). NU VA APUCATI de lucrări dacă nu aveti toate documetele cerute de lege. Cheltuielile efectuate de dvs. vor fi declarate ca neeligibile ! 

Birocratia excesivă: trebuie să stiti că elaborarea si mai ales implementarea unui proiect finantat din fonduri europene înseamnă “tone de hârtii”.  Marii experti de la Bruxelles au gândit mai multe mecanisme care să împiedice furtul banilor europeni, dar aceste măsuri conduc la o birocratie excesivă.
In concluzie, dacă nu sunteti obisnuit cu birocratia si nu sunteti capabil să gestionati relatia cu organismele intermediare care vă vor cere “peste noape” zeci si sute de hârtii va trebui ca pe durata implementării proiectului să angajati pe cineva care are experientă în asa ceva.
 

Succes !

 

 

Articole similare:
10 reguli ce trebuie cunoscute de cei care doresc sa-si finanteze afacerile prin PNDR 2014 – 2020 - 19/Feb/2015
Norme europene privind productia ecologica - 10/Jan/2013
Conditii necesare pentru obtinerea unei finantari nerabursabile pentru o afacere non-agricola la tara - 06/Aug/2012

Cuvinte cheie: riscuri,pregatire,proiecte,fonduri,europene

Inscris la categoria: Fonduri si finantari


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: