revenire la pagina anterioară...

1686    0    0

Pasii ce trebuie parcursi pentru a va inregistra ca si persoana fizica autorizata (PFA)

[07/08/2015]

In cazul in care v-ati gandit sa demarati o mica afacere la tara inregistrarea ca si persoana fizica autorizata (PFA) este una dintre primele variante la care ar trebui sa va ganditi pentru desfaurarea unei afaceri în mod legal. Este o cale simpla de a demara o afacere deoarece înregistrarea se poate face rapid, nu costa mult, nu e nevoie de un contabil iar numarul de declaratii ce trebuie depuse la finante este mic. Exista însa si unele dezavantaje, dar despre acestea vom vorbi într-un alt articol.

Inregistrarea ca si persoana fizica autorizata (PFA) se face in baza OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale.

Sunt eligibile pentru înfiintarea PFA toate persoanele de peste 18 ani care nu au comis în trecut infractiuni financiare si care au pregatire profesionala în domeniul în care doresc sa se avizeze. Persoanele care doresc sa înfiinteze PFA trebuie sa detina un sediu profesional si trebuie sa declare pe propria raspundere ca îndeplinesc conditiile de legale de functionare. Pentru stabilirea sediului profesional, trebuie sa se dovedeasca dreptul de folosinta al imobilului, prin acte precum certificatul de închiriere sau contractul de vânzare-cumparare.

Pasii pe care trebuie sa îi urmati pentru a înfiinta o „persoana fizica autorizata” sunt urmatorii:

1. Pregatirea documentelor necesare inregistrarii - sunt necesare o serie de documente cu care trebuie sa va prezentati la Registrul Comertului: fotocopie dupa carte de identitate sau pasaport, documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional si documentele privind pregatirea sau experienta profesionala (dupa caz).
Inafara de acestea exista o serie de cereri/formulare care trebuie completate. Acestea se pot obtine de la Registrul Comertului, dar in cazul în care nu doriti sa completati aceste documente pe holurile institutiei, pentru a nu face mai multe deplasari Registrul Comertului, va recomandam sa descarcati aceste documente de pe Internet de pe site-ul Registrului Comertului (click aici).
Un alt aspect la care e bine sa va ganditi inainte de a ajunge la Registrul comerului este acela al obiectului de activitate. La inregistrare trebuie sa indicati codurile CAEN referitoare la activitatile pe care le veti desfasura.

Stabilirea sediului unui PFA: documente necesare
In cazul in care locuiti intr-un bloc veti avea nevoie de avizul/acceptul vecinilor pentru schimbarea destinatiei imobilelor de locuinte, precum si a spatiilor cu alta destinatie decât cea de locuinta, fata de destinatia initiala.
Dar cum in mediul rural foarte putina lume locuieste intr-un bloc, în principiu nu va fi necesar acest aviz.

La cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA trebuie atasate documente care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional/secundar, în copie legalizata, precum:
• contract de închiriere (înregistrat la Administratia Finantelor Publice, în cazul proprietarului/locatorului persoana fizica);
• contract de comodat;
• certificat de mostenitor;
• contract de vânzare – cumparare;
• declaratie de luare în spatiu;
• orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta, la alegerea solicitantului.

Atestarea pregatirii sau a experientei profesionale
Pentru a desfasura anumite activitati economice, sunt necesare conditii de pregatire sau capacitati profesionale pe care trebuie sa dovediti ca le îndepliniti. În acest sens, la cererea de înregistrare în registrul comertului di de autorizare a functionarii, trebuie sa atasati documente precum:
• diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de învatamânt;
• certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala;
• certificatul de competenta profesionala;
• cartea de mestesugar;
• carnetul de munca / adeverinta de vechime în munca;
• declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective (în mod gratuit în cazul meseriilor traditionale artizanale);
• atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în strainatate;
• atestatul de recunoastere a calificarii dobândite în strainatate, în afara sistemului de învatamânt, orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
Documentele se depun la dosar în copie certificata în conformitate cu originalul.

2. Depunerea documentelor la Registrul Comertului – se depun documentele cerute prin lege la Registrul Comertului, respectiv:
a) Cererea de înregistrare, original;
b) Anexa 1 privind înregistrarea fiscala ;
c) Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care sa ateste  îndeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;
d) Cartea de identitate sau pasaportull titularului PFA (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
e) Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata);
f) Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original);
g) Daca este cazul:
• avizul asociatiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta;
• precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate întelege sa afecteze folosinta spatiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaratie, etc.);
• declaratia privind desfasurarea activitatii de catre sot/sotie;
• documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe proprie raspundere);
• documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf) si/sau
• documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);

h) Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
• 90 lei – taxa de registru;
• 54 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014.

3. Obtinerea certificatul de inregistrare cu codul fiscal – daca formularele au fost corect întocmite si s-au depus toate documentele suport solicitate prin lege in termen de  3 (trei) zile de la depunere se elibereaza certificatul de inregistrare pe care este inscris numarul de inmatriculare al firmei si codul unic de inregistrare.

4. Inregistrarea la ANAF – dupa obtinerea certificatul de inregistrare persoana fizica autorizata are obligatia ca în 5 zile de la obtinerea certificatului de inregistrare de la registrul comertului sa se inregistreze la Administratia Finantelor Publice in vederea luarii in evidenta si arondarii unui inspector fiscal care are competenta in zona in care este inmatriculata firma.

Referitor la codurile CAEN, acestea trebuie alese în functie de activitatea sau activitatile propriu-zise ce urmeaza a fi desfasurate.
Codurile CAEN sunt impartite pe grupe de activitati astfel:
• Activitati ale gospodariilor private
• Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale
• Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport
• Activitati de spectacole, culturale si recreative
• Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
• Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public
• Agricultura, silvicultura si pescuit
• Alte activitati de servicii
• Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor
• Constructii
• Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare
• Hoteluri si restaurante
• Industria extractiva
• Industria prelucratoare
• Informatii si comunicatii
• Intermedieri financiare
• Invatamant
• Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
• Sanatate si asistenta sociala
• Transport si depozitare
• Tranzactii imobiliare
Inainte de a alege codurile de activitate va recomandam sa cititi cu mare atentie explicatiile privind fiecare grupa, respectiv subgrupa

Nu uitati ca:
- Autorizarea functionarii de catre Registrul Comertului nu exonereaza persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale de obligatia de a obtine, înainte de începerea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute în legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice.
- Schimbarea sediului profesional si a obiectului principal de activitate se înregistreaza în registrul comertului.
- Punctele de lucru se înregistreaza în registrul comertului.

 

Succes

 

 

Articole similare:
Pasii pentru infiintarea unei societati comerciale cu răspundere limitată (SRL) - 30/Oct/2012

Cuvinte cheie: infiintare,PFA,pasi

Inscris la categoria: Pornirea unei afaceri


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: