revenire la pagina anterioară...

540    0    0

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) – sprijin pentru investiții în domeniul rural

[12/12/2011]

Dacă aveți nevoie de credite sau alte instrumente financiare pentru dezvoltarea de afaceri în zona rurală  sau pentru finanțarea proiectelor europene de dezvoltare rurală și nu aveți garanții suficiente, puteți apela la Fondul de Garantare a Creditului Rural.

Fondul de Garantare a Creditului Rural garantează următoarele tipuri de credite și alte instrumente de finanțare:

·         credite pe termen scurt, mediu și lung

·         scrisori de garanție bancară

·         scrisori de garanție în favoarea APDRP (Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit), conform OG 79/2009

·         creditele de investiții acordate beneficiarilor FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurală), FEP (Fondul European de Pescuit) și  FEGA (Fondul European de Garantare - pentru finanţarea măsurilor de marketing)

·         creditele de producție pentru beneficiari ai programului SAPARD care au realizat și pus în funcțiune  investiția.

 

Cine poate beneficia de garanții acordate de FGCR?

·         societăți comerciale (conform Legii nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare);

·         asociații agricole (conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură și Legii cooperației agricole nr. 566/2004);

·         beneficiari ai programelor derulate cu Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Garantare Agricolă;

·         persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale (conform OUG nr. 44/2008), care desfășoară activități în agricultură: producție agricolă, creșterea animalelor, procesarea și comercializarea produselor agricole, execuția de lucrări agricole;

·         consilii locale și asociații de consilii locale - pentru lucrări de dezvoltare a infrastructurii rurale.

 

GARANȚII
Suma garantată prin FGCR poate fi în lei sau valută (în funcție de moneda în care a fost încheiat contractul de creditare/finanțare)  și reprezintă maxim:

·            80% din valoarea creditelor de producție pe termen scurt/ acordurilor de garanție bancară.

·            80% din valoarea creditelor/ scrisorilor de confort acordate/ emise de instituțiile de creditare în scopul asigurării cofinațării proiectelor de investiții realizate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, respectiv FEADR, FEP, FEGA.

·            În cazul beneficiarilor publici ai FEADR, valoarea garanției poate fi de până la 100% din valoarea creditului.

 

SUMA maximă care poate fi garantată prin FNGR:

-       2,5 milioane Euro, echivalent în lei la cursul lei/Euro de la data solicitării de garantare – pentru beneficiari privați, pentru fiecare solicitare individuală de garantare.

-       Valoarea creditului – pentru beneficiari publici.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE pentru solicitanții de garanții prin FGCR:

a) nu se află în dificultate financiară, (conform Instrucțiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor în dificultate);
b) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare;
c) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului;
d) nu se află în insolvență, conform legislatiei în vigoare;
e) prezintă instituțiilor finanțatoare garanții colaterale pentru cel puțin 20% din valoarea finanțării și a dobânzii aferente;
f) se încadrează conform reglementărilor BNR, în categoria de risc A, B și C;
g) au rating pentru care se pot acorda garanții, conform Comunicarii Comisiei Europene 155/02/2008.

 

COMISIOANE de garantare

-       Între 1,6% și 3,8% - pentru beneficiari privați, în funcție de ratingul acordat

-       0,8% pe lună sau 1% pe an – pentru beneficiari publici.

 

 

Mai multe informații:

http://www.fgcr.ro/Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: