revenire la pagina anterioară...

1569    0    0

Ce prevede ghidul consultativ pentru Submasura 6.5 „Schema pentru micii fermieri”

[16/07/2016]

La începutul lunii iulie AFIR a publicat Submasura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” ce are ca scop:
- comasarea exploatatiilor agricole;
- reducerea gradului de fragmentare a exploatatiilor agricole.

 

Valoarea finantarii nerambursabile
Sprijinul public nerambursabil se va acorda anual, începând cu data transferului si pâna la data de 31.12.2020 si va reprezenta 120% din suma anuala calculata a sprijinului pe care beneficiarul a  primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I.

 

Cine poate solicita sprijinul financiar
Potrivit ghidului consultativ pot solicita o finantare nerambursabila persoane fizice sau juridice române, care:
- au aplicat cel putin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I;
- detin în proprietate terenul ce urmeaza a fi transferat;
- se angajeaza sa transfere definitiv catre alt fermier întreaga exploatatie (detinuta în proprietate) si drepturile de plata corespunzatoare.
Contractele de arenda care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie încheiate în numele solicitantului si sa fie valabile pentru o perioada de minim 20 de ani începând cu anul depunerii cererii de finantare. 

Potrivit variantei consultative a ghidului pot obtine un punctaj ridicat la evaluare, si ca atare au sanse reale de a obtine finantarea nerambursabila fermierii care:
- transfera o exploatatie de peste 4 ha;
- transfera exploatatia catre o cooperativa agricola de tipul prevazut la art. 6 din Legea nr. 566/2004, sau catre un beneficiar al sprijinului financiar nerambursabil care a accesat sprijin prin submasura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau submasura 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” si va fi comasata în exploatatia agricola a acestuia;
- transfera întreaga exploatatie catre alt beneficiar prin contract de vânzare-cumparare.

Punctajul minim pentru aceasta submasura va fi de 5 puncte, si reprezinta pragul sub care nici un proiect nu va putea intra la finantare.Inscris la categoria: Fonduri europene

Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: