revenire la pagina anterioară...

2485    0    0

UN PROIECT DIN MARAMURES SELECTAT CA SI PROIECT DE SUCCES IN EUROPA

[29/12/2014]

Comunicat de presă

UN PROIECT DIN MARAMURES SELECTAT CA SI PROIECT DE SUCCES IN EUROPA

 

Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Maramureş (CDIMM Maramureş), în parteneriat cu Asociaţia Centru Harghita de Inovare şi Incubare în Afaceri (ACHIIA), a derulat în perioada 02 August 2010 – 31 Iulie 2013 proiectul cu titlul „O şansă pentru cei din mediul rural”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”.

Proiectul a fost extrem de bine apreciat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) si Comisia Europeană.

Pe data de 1 Decembrie 2014 OECD si Comisia Europeană au publicat “The Missing Entrepreneurs 2014”.
„The Missing Entrepreneurs 2014” este a doua editie dintr-o serie de rapoarte anuale care furnizează date și analize a politicilor cu privire la antreprenoriat, precum și despre barierele pe care anumite grupuri sociale de pe teritoriul Uniunii Europene le intampină in dezvoltarea afacerilor.
Raportul analizează start-up-uri și activități de auto-ocupare a forței de muncă, care contribuie la creșterea economică și îmbunătătirea incluziunii sociale - în special în randul tinerilor, femeilor, seniorilor și a șomerilor. În plus raportul cuprinde capitole tematice speciale cu privire la antreprenoriat, sisteme de sprijin pro-antreprenoriat și sprijin pentru antreprenoriat acordat persoanelor aflate in șomaj.

Raportul din 2014 prezintă cate un proiect de succes din fiecare tară UE. Din Romania OECD si Comisia Europeană au selectat proiectul „O şansă pentru cei din mediul rural” derulat de Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Maramureş in parteneriat cu Asociaţia Centru Harghita de Inovare şi Incubare în Afaceri.

Proiectul a fost implementat în regiunile Nord-Vest si Centru si a beneficiat de o asistenţă financiară nerambursabilă in valoare de 5.372.216 RON.
Obiectivul general al proiectului a constat în promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă și promovarea unor măsuri active de ocupare care să conducă la redirecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de subzisţentă din zonele rurale către activitati non-agricole, iar dintre obiectivele specifice relevante sunt: 

  • ·      îmbunătăţirea calităţii resurselor umane in zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole;
  • ·      promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale și incurajarea ocupării pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale;

Pe parcursul celor 3 ani de implementare a proiectului s-au organizat numeroase seminarii de informare a elevilor din anii terminali privind oportunităţile existente pentru educare și ocupare in domenii non-agricole, seminarii de informare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă privind oportunităţile de ocupare sau de demarare a unei afaceri intr-un domeniu non-agricol și 12 serii de cursuri de pregătire in domeniul afacerilor (din care 8 dedicate dezvoltării competenţelor antreprenoriale si 4 dedicate imbunătăţirii abilităţilor manageriale).
Ca urmare a actiunilor intreprinse 232 persoane din mediul rural interesate să demareze o afacere au fost instruite, au fost pornite 40 afaceri noi, si 61 de persoane au fost sprijinite pentru a-şi găsi un loc de muncă.

Proiectul a fost considerat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) ca fiind un model de program integrat dedicat sprijinirii antreprenoriatului in mediul rural.

A fost extrem de bine apreciat modul pragmatic in care experţii angajaţi in proiect au incercat să furnizeze serviciile de instruire si consiliere si eforturile depuse pentru familiarizarea potenţialilor antreprenori din mediul rural cu internetul si cu avantajele pe care acesta le aduce celor interesaţi de afaceri.

Raportul OECD este disponibil online la adresa: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2014_9789264213593-en#page1

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Pascu Vlad

 

Manager de proiect,

Fundaţia CDIMM MaramureşCuvinte cheie: proiect,de,succes,europa,OECD


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: