revenire la pagina anterioară...

1017    0    0

Noi sanse pentru cei din mediul rural

[04/07/2014]

Proiect: Noi sanse pentru cei din mediul rural

Contract : POSDRU/135/5.2/S/125358
Valoare totală proiect: 3.771.339 RON
Asistenţă financiară nerambursabilă: 3.695.039 RON

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forţei de muncă”


Aria de implementare a proiectului

Regiunea Nord-Vest si Regiunea Centru


Organizatii responsabile pentru implementarea proiectului

1. Fundația Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș (CDIMM Maramureș)
Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 9/16, jud. Maramureș, cod poștal 430211
Telefon/fax: 0262 224870 și 0262 222409

2. Asociația Centru Harghita de Inovare și Incubare în Afaceri (ACHIIA)
Miercurea Ciuc, Str. Harghita, nr. 95, jud. Harghita, cod poștal 530152
Telefon/fax: 0266 310491 și 0266 372803

3. S.C. EDUCONS S.R.L.
Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16/14, jud. Maramureș
Telefon/fax: 0262 227708

4. S.C. EUROCENTER AMOBA S.R.L.
Sf. Gheorghe, Str. Bisericii, nr. 1A, jud. Covasna
Telefon/fax: 0267 351959


Obiectivele proiectului

Obiectivul general: dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității persoanelor din mediul rural, în special a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, prin derularea unor măsuri active de ocupare și stimularea afacerilor în domenii non-agricole.

Obiective specifice:
1. Îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale prin furnizarea de servicii de formare profesională.
2. Facilitarea integrării pe piața muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin pentru ocupare, precum și promovarea online a locurilor de muncă vacante.
3. Creșterea oportunităților de ocupare, prin furnizarea de servicii utile creării de noi locuri de muncă pentru lucrătorii independenți din zonele rurale precum și promovarea culturii antreprenoriale.
4. Asigurarea sustenabilității pe termen lung în zonele rurale prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole.

Beneficiarii proiectului

 • Persoane inactive – persoane cu domiciliul în mediul rural în cele 2 regiuni, fără ocupaţie, care nu sunt înregistrate ca fiind in căutarea unui loc de muncă şi care doresc să muncească
 • Persoane în căutarea unui loc de muncă – persoane în căutarea unui loc de muncă, din mediul rural
 • Şomeri – persoane din mediu rural care au statutul de şomer
 • Persoane ocupate în agricultura de subzistență - lucrători familiali neremuneraţi, în cadrul producţiei gospodăreşti pentru consumul final propriu


Activitati prevazute in cadrul proiectului

 • Informare și publicitate.
  Se va desfășura o activitate continuă de promovare a proiectului și a beneficiilor aduse de proiect.

 • Organizarea unei campanii de informare și conștientizare.
  Se vor desfășura campanii de informare și conștientizare privind oportunitățile de ocupare în domenii non-agricole și de participare la activități de formare profesională în vederea îmbunătățirii adaptabilității la nevoile și evoluția pieței muncii și o campanie de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural, cu o atenție specială acordată femeilor.

 • Furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională, consiliere în carieră.
  Serviciile au ca scop furnizarea de informații și/sau sprijin specializat cu privire la: alegerea unei ocupații, schimbarea ocupației sau orice alte probleme legate de o profesie.

 • Furnizarea serviciilor de sprijin în găsirea unui loc de muncă.
  Pentru a sprijini direct integrarea în muncă a persoanelor din grupul țintă se va oferi asistență pentru înscrierea pe portalul web al proiectului, în secțiunea dedicată celor aflați în căutarea unui loc de muncă, și se va face o promovare a portalului în rândul angajatorilor.

 • Furnizarea programelor de formare profesională.
  Se vor organiza programe de formare profesională pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență și/sau persoanele din mediul rural eligibile.
  Se vor organiza urmatoarele tipuri de cursuri:
   -   cursuri de formare competențe informatice – 60 ore,
   -   cursuri de formare competențe în comunicarea intr-o limba străină (engleză) – 60 ore,
   -   curs de formare competențe antreprenoriale – 45 ore,
   -   cursuri de formare în competența de a învăța – 24 ore
   -   cursul de formare profesională lucrător în pensiune turistică - 60 ore.

 • Consiliere și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri.
  Pentru a contribui la creșterea oportunităților de ocupare și a stimula crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare se va acorda persoanelor din grupul țintă consiliere in afaceri pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei firme.

Perioada de implementare: 31 Martie 2014 - 30 Septembrie 2015


Echipa de proiect, persoane de contact

Manager de proiect: Pascu Vlad
Asistent Proiect: Capilnean Margareta
Responsabil financiar: Burzo Aurelia
Responsabil Asociația Centru Harghita de Inovare și Incubare în Afaceri: Bendek Berta
Responsabil S.C. Educons S.R.L.: Kovacsinszki Rodica
Responsabil S.C. Eurocenter Amoba S.R.L.: Bereczki Mihaly BarnaTrimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: