revenire la pagina anterioară...

436    0    0

Ucenicia la locul de muncă – avantaje pentru întreprinzători și pentru tineri aflați în căutarea unui loc de muncă

[08/02/2012]

Legea 106/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă aduce noutăți în ceea ce privește formarea tinerilor la locul de muncă, precum și față de obligațiile și facilitățile acordate angajatorilor care încadrează în muncă ucenici.

Angajatorii pot încheia Contracte de ucenicie la locul de muncă cu tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 ani. Modificări introduse de Legea 106/2011:

-  Angajatorul este obligat să desemneze o persoană care să coordoneze ucenicia la locul de muncă - coordonator de ucenicie.
Se elimină astfel prevederile prin care coordonatorul formării profesionale a ucenicului trebuia să fie maistrul de ucenicie. Angajatorul nu va mai avea obligația de a obține autorizația și atestatul de maistru de ucenicie.
-   Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. Dacă angajatorul este întreprinzător persoană fizică, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică.
-   Contractul de ucenicie la locul de muncă trebuie se înregistrat în registrul general de evidență al salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
-    Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se modifică conform noului act normativ, astfel că nu poate fi mai mare de 3 ani (36 luni) și mai mică de 12 luni. Perioada de probă este de 30 de zile.
Reglementarea anterioară prevedea ca durata contractului de ucenicie să nu fie mai mare de 3 ani și mai mică de 6 luni.
-   Angajatorul nu mai are obligația de a asigura condiții de cazare și de masă ucenicului cu domiciliul în altă localitate pe perioada executării contractului de ucenicie la locul de muncă.
-   Angajatorul trebuie să organizeze evaluarea pregătirii teoretice și practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, și de a suporta costurile evaluării și certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.
-    Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru somaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurarilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. În prezent, valoarea indicatorului social de referință este de 500 RON (deci, agenții economici care angajează ucenici pot primi o subvenție de 300 RON/ucenic).
-  Angajatorii care beneficiază de aceste facilități sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale tinerilor pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat .Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: