revenire la pagina anterioară...

511    0    0

Tinerii care doresc să pornească o afacere pot înființa gratuit o firmă tip SRL-D și vor putea primi bani nerambursabili și în 2012

[20/12/2011]

Pentru a combate efectele negative ale actualei crize economice şi financiare, manifestate printre altele și prin creşterea dificultăţilor şi a riscurilor pentru începerea unei afaceri, în special pentru tineri, Guvernul României a inițiat în anul 2011, Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Programul este gestionat de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM). Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011 a fost de 21.000.000 lei pentru acordarea de Alocaţii Financiare Nerambursabile (AFN).

Prin acest program, tinerii pot să înființeze gratuit o firmă tip SRL-D (SRL debtant) (adică fără să plătească taxele la Registrul Comerțului) și, dacă doresc, pot să solicite cel mult 10.000 Euro nerambursabili, care să reprezinte cel mult 50% din valoarea planului de afaceri pentru 1 an.

În anul 2011, 1256 de tineri care au înființat firme de tip SRL – D (SRL – debutant) prin program au solicitat finanțare nerambursabilă prin depunerea de planuri de afaceri aplicate online pe site-ul: http://programenationale2011.aippimm.ro/.

Depunerea planurilor de afaceri de către tinerii întreprinzători debutanți a fost sistată la începutul lunii octombrie 2012. Dintre planurile de afaceri depuse, peste 600 de planuri de afaceri au fost aprobate spre finanțare din bugetul anului 2011.
Alte planuri de afaceri vor putea fi depuse la începutul lui 2012, după aprobarea bugetului alocat programului pentru anul 2012.

Până atunci, tinerii care doresc să înființeze o firmă SRL – D se pot adresa Registrului Comerțului din județul de care aparțin și, dacă îndeplinesc condițiile de mai jos, pot înființa firma gratuit, iar dacă doresc să obțină cei maxim 10.000 Euro nerambursabili, își pot pregăti planurile de afaceri pentru a le depune în 2012.

CONDIȚIILE principale ale programului:

  -          Beneficiarii programului sunt tinerii debutanţi în afaceri, cu vârsta de până la 35 de ani, care nu au mai deţinut calitatea de acţionar sau asociat în vreo firmă.

  -          Numele unei microîntreprinderi aparţinând întreprinzătorului debutant înființată prin acest Program se compune dintr-o denumire proprie însoţită de sintagma scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată – debutant” sau abrevierea “S.R.L. – D.”

  -          Facilități:

  o   Acordarea de alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50% din valoarea proiectului de investiţii, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 10.000 euro.

  o   Acordarea de garanţii de stat până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 80.000 euro, prin intermediul Fondului Naţional de  Garantare al Creditelor pentru IMM

  o   Cheltuielile de asigurări sociale datorate de angajatori sunt scutite pentru veniturile a cel mult 4 salariaţi - dar nu mai mult de echivalentul salariului mediu brut pe economie din anul anterior pentru fiecare salariat.

  o   Scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii

Condiţiile de eligibilitate:

  -          Microîntreprinderea SRL-D poate fi înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi.

  -          Microîntreprinderea trebuie să aibă în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activităţi CAEN, cu excepţia următoarelor activităţi: intermedieri financiare şi asigurări; tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, plante şi substanţe aflate sub control naţional, precum şi activităţile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat.

  -          Tânărul întreprinzător trebuie să angajeze cel puţin 2 salariaţi la momentul obţinerii facilităţilor de finanţare si

  -          să reinvestească cel puţin 50% din profitul realizat în anul precedent.

    

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (email: agentia.imm@aippimm.ro, www.aippimm.ro, Tel: 021/336.14.68) precum şi celor 8 Oficii Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ( Braşov, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Târgu Mures, Timişoara).Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: