revenire la pagina anterioară...

1537    0    0

Modificari ale Ordinului MADR nr. 619/2015 privind perioada de depunere a cererilor de plata si simplificarea documentatiei ce insoteste cererile

[24/02/2016]

Printr-un Comunicat de Presa Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat ca în 22 februarie 2016 a fost semnat Ordinul pentru modificarea si completarea Ordinului MADR nr. 619/2015, care, pe lânga modificarile si completarile aduse, prevede o serie de masuri de simplificare, rezultate în urma consultarilor cu reprezentantii producatorilor agricoli.
În cel mai scurt timp acest ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României. In plus, în cursul acestei saptamâni va fi publicat Ordinul nr. 620 care va contine formularul cererii unice de plata.

Fermierii vor putea, începând cu 1 martie 2016, sa depuna cererile unice de plata conform perioadei prevazute în actele normative în vigoare, respectiv 1 martie - 15 mai (fara penalitati).

Masurile de simplificare din O.619/ 2015 sunt urmatoarele:

- Se simplifica documentele prin care fermierii fac dovada utilizarii terenului. Se solicita doar adeverinta emisa de primarie conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere si, dupa caz, contractele de închiriere /concesiune/ arenda încheiate între fermier si UAT/ADS. Nu se mai solicita:

- copia de pe filele din Registrul Agricol referitoare la Cap II b, Cap III si Cap XV a,

- copie a titlului de proprietate si, în lipsa acestuia, declaratia pe propria raspundere a fermierului privind motivul lipsei acestui document,

- tabelul centralizator cu contracte (de arendare, închiriere, comodat, asociere în participatiune), odata cu abrogarea anexei 11 .

- S-a eliminat Capitolul XVa din adeverinta <Înregistrari privind contractele de arendare>. Ca urmare, s-a introdus mentiunea ca la suprafata în arenda sa se înscrie suprafata rezultata din însumarea suprafetelor prevazute în contractele de arenda încheiate înaintea depunerii cererii unice de plata, care sunt valabile cel putin pâna la data de 1 decembrie a anului de cerere. De asemenea, s-a introdus mentiunea ca eliberarea adeverintei sa nu fie conditionata de plata impozitelor si taxelor locale.

- În contextul simplificarii, functionarul APIA verifica corespondenta suprafetelor utilizate înscrise în adeverinta emisa de primarie, cu suprafetele declarate în cerea unica de plata. Astfel, în urma abrogarii anexei 11, a fost usurata si sarcina administrativa a APIA, întrucât nu se mai verifica corespondenta dintre suprafata din anexa 11 cu suprafetele din adeverinta.

- S-a precizat ca sunt neeligibile doar suprafetele declarate în cererile unice de plata pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizarii terenului pâna la data limita de depunere a cererilor unice de plata, si nu întreaga cerere, deoarece în cererea unica de plata sunt incluse, dupa caz si animalele.

- Întrucât digitizarea parcelelor agricole cu suprafete sub 0,1 ha este foarte laborioasa, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, li se da posibilitatea fermierilor care detin parcele agricole cu o suprafata de pâna la 0,1 ha nesolicitate la plata, sa nu le declare, cu conditia ca respectivele parcele sa nu depaseasca un hectar.

- Odata cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2333/2015, cererile unice de plata se supun controalelor încrucisate preliminare. Desi este o masura în plus pentru APIA, reprezinta o facilitate pentru fermieri. Astfel, urmare celor constatate de APIA, fermierii au dreptul sa modifice cererea unica de plata, fara penalizari, ducând astfel la cresterea calitatii cererilor depuse si la posibilitatea corectarii unor erori din cererile unice.

- La depunerea cererii unice de plata, fermierul localizeaza parcela agricola prin identificarea corecta a amplasamentului si a conturului parcelei agricole în blocul fizic, pentru care se solicita plati. În conformitate cu art. 72 alin (3) din Regulamentul (UE) nr 1306/201, APIA pune la dispozitia solicitantilor, pentru completarea corecta a cererilor unice de plata, suprafata eligibila si categoria de folosinta a blocurilor fizice, precum si datele si materialele grafice referitoare la parcelele declarate si/sau controlate pe teren în anul de cerere anterior.

- În cazul sprijinului cuplat la cultura de cânepa pentru ulei si fibra, pentru a beneficia de sprijin cuplat, se elimina obligativitatea încheierii de contracte cu unitati de procesare autorizate, deoarece legislatia UE în domeniu, respectiv Regulamentul UE nr. 1308/2013 nu prevede nici un regim de sprijin pentru procesarea cânepei si în consecinta, nu include nici prevederi privind autorizarea procesatorilor de cânepa.

- În cazul ajutorului national tranzitoriu în zootehnie (ANTZ), la schema decuplata de productie la specia bovine în sectorul lapte, a fost eliminata conditia înregistrarii beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte la data solicitarii ajutorului, având în vedere excluderea cotelor de lapte în noua politica agricola comuna.

- Registrul individual al exploatatiei (RIA) este un document obligatoriu conform legislatiei sanitare veterinare, dar conditia detinerii s-a eliminat din Ordinul nr. 619/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, având în vedere ca Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 si OUG nr. 3/2015, prevad ca ANTZ sa se acorde în aceleasi conditii cu cele în care s-au acordat Platile Nationale Directe Complementare din anul 2013. De asemenea, s-a avut în vedere ca detinerea RIA nu poate fi verificata prin control administrativ.

- Procedura de completare a cererii unice de plata a fost simplificata pentru solicitantii care au obtinut dreptul la prima în anii anteriori, în cazul schemei decuplata de productie la specia bovine în sectorul carne, în sensul ca nu se mai prezinta detaliat pe coduri unice de identificare efectivul de animale purtatoare de prima.

- A fost eliminata din adeverinta emisa de catre medicul veterinar de libera practica împuternicit mentiunea „actiunile prevazute sunt efectuate la zi”, având în vedere, atât termenul de depunere a cererii unice de plata, cât si faptul ca aceste actiuni se desfasoara pe tot parcursul anului.

- Se înscriu în Registrul Genealogic al Rasei, vacile de carne si/sau vacile metise cu rase de carne si/sau taurii de reproductie din rase de carne, iar tineretul mascul si/sau femel nu este obligatoriu sa fie înscris în Registrul genealogic al rasei, întrucât acesta este destinat sacrificarii în abatoare autorizate.

- S-a eliminat adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine/ovine/caprine al solicitantului, eliberata de catre o organizatie/asociatie a crescatorilor de bovine/ovine/caprine, în cazul ANTZ, schemele decuplate de productie, specia bovine, în sectoarele lapte si carne, precum si schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine. Se considera ca daca solicitantul este înregistrat cu animale în baza nationala de date - Registrul National al Exploatatiilor - si îndeplineste conditiile de eligibilitate corespunzatoare schemei accesate, acesta este crescator de animale.

- S-au eliminat conditiile care trebuiau îndeplinite de organizatiile/asociatiile care eliberau adeverinta prin care se recunostea statutul de crescator de bovine/ovine/caprine al solicitantului, ca urmare a eliminarii acestei adeverinte.

- Se introduc noi prevederi prin care se reglementeaza modul de desfiin?are a culturilor secundare, încorporarea în sol fiind înlocuita cu distrugerea mecanica, termen mai larg, ceea ce permite executarea si a altor lucrari în afara celor ce presupun mobilizarea solului.

- Distrugerea mecanica (termen prevazut la punctul 56 din preambulul Regulamentului Delegat (UE) nr. 639/2014) se poate face pâna la data limita de 31 martie. Pentru situatiile în care conditiile meteorologice nu permit desfiintarea culturii pâna la data 31 martie, s-a prelungit acest termen pâna la data de 30 aprilie, cu conditia notificarii prealabile a Centrului local/Centrului judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

- În vederea flexibilizarii conditiilor de accesare a platii pentru înverzire, se da posibilitatea fermierilor sa modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce privestezonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal, fara sa modifice procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, cu obligativitatea notificarii APIA pâna la data de 15 octombrie.

 

Sursa: MADR

Stiri similare:
Masura de infrastructura rurala se deschide în septembrie - 26/Aug/2015
Lansare sesiuni continue de depunere a cererilor de finantare pentru submasura 4.3, 6.2 si 6.4 din cadrul PNDR - 13/Jul/2015
Primele două măsuri de finanțare din noul PNDR vor fi deschise pe 25 martie - 04/Mar/2015
Politica în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale 2015 – 2018 - 23/Dec/2014
PNDR 2014-2020: se prelungeste sesiunea de primire a proiectelor pentru 4 submasuri - 02/Nov/2015

Cuvinte cheie: O,619,2015,cereri,plata,depunere

Inscris la categoria: Noutati

Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: