revenire la pagina anterioară...

1207    0    0

Finalizare proiect: NOI SANSE PENTRU CEI DIN MEDIUL RURAL

[27/11/2015]

Proiectul “NOI SANSE PENTRU CEI DIN MEDIUL RURAL” (POSDRU/135/5.2/S/125358) a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forţei de muncă”

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.771.339 RON, iar asistenţă financiară nerambursabilă: 3.695.039 RON.
Proiectul a fost implementat in perioada: 31 Martie 2014 - 30 Noiembrie 2015, in regiunile Nord-Vest si Centru. 

 

RESPONSABILI IMPLEMENTARE PROIECT

 

Titular proiect
Fundația Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș (CDIMM Maramureș)
Baia Mare, Bd. Unirii,  nr. 9/16, jud. Maramureș, cod poștal 430211
Telefon/fax: 0262 224870 și 0262 222409 

Parteneri

Asociația Centru Harghita de Inovare și Incubare în Afaceri (ACHIIA)
Miercurea Ciuc,  Str. Harghita,  nr. 95, jud. Harghita, cod poștal 530152
Telefon/fax: 0266 310491 și 0266 372803 

S.C. EDUCONS S.R.L.
Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16/14, jud. Maramureș
Telefon/fax: 0262 227708 

S.C. EUROCENTER AMOBA S.R.L.
Sf. Gheorghe, Str. Bisericii, nr. 1A, jud. Covasna
Telefon/fax: 0267 351959 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general: dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității persoanelor din mediul rural, în special a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, prin derularea unor măsuri active de ocupare constând în corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii precum și stimularea afacerilor în domenii non-agricole, în vederea creșterii șanselor de ocupare în zonele rurale și creșterii sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale. 

Obiective specifice:
1. Îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale prin furnizarea de servicii de formare profesională pentru un număr de 302 persoane, în vederea achiziționării de competențe și abilități suplimentare (utilizare TIC, module de limbi străine, competența de a învăța), cerute de angajatori, pentru a crește gradul de ocupabilitate și integrare pe piața muncii în domenii non-agricole.
2. Facilitarea integrării pe piața muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin pentru ocupare pentru un număr de minim 250 persoane și consilierea profesională a 397 persoane din grupul țintă, precum și promovarea online a locurilor de muncă vacante din ariile de implementare.
3. Creșterea oportunităților de ocupare, prin furnizarea de servicii utile creării de noi locuri de muncă pentru lucrătorii independenți din zonele rurale precum și promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale prin oferirea unui pachet complex de măsuri active ce prevăd campanii de promovare a culturii antreprenoriale, informarea și consilierea profesională, formarea profesională în domeniul antreprenoriatului și consultanță în afaceri specializată.
4. Asigurarea sustenabilității pe termen lung în zonele rurale prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole ca urmare a serviciilor de consultanță directă și consultanță online oferite. 

 

GRUP ȚINTĂ

Grupurile țintă vor fi persoane din regiunile în care se va implementa proiectul ce fac parte din următoarele categorii:
Persoane inactive – persoane cu domiciliul în mediul rural în cele 2 regiuni, fără ocupaţie, care nu sunt înregistrate ca fiind in căutarea unui loc de muncă şi care doresc să muncească
Persoane în căutarea unui loc de muncă – persoane în căutarea unui loc de muncă, din mediul rural
Şomeri – persoane din mediu rural care au statutul de şomer
Persoane ocupate în agricultura de subzistență - lucrători familiali neremuneraţi, în cadrul producţiei gospodăreşti pentru consumul final propriu 

 

ACTIVITĂȚI (extras din proiect) 

1 – Management proiect.
Membrii echipei de management au derulat pe toata durata implementării proiectului activități specifice de management de proiect: coordonare desfășurare activități si subactivități, coordonare experți, coordonare financiară a proiectului (înregistrări contabile, planificare și raportări financiare), monitorizarea și evaluarea activității membrilor echipei de proiect, asigurarea logisticii, întocmirea de rapoarte tehnice precum și realizarea achizițiilor bunurilor și serviciilor necesare implementării proiectului.

2 – Informare și publicitate.
S-a desfășurat o activitate continuă de promovare a proiectului și a beneficiilor aduse de proiect. Acțiunile de promovare au informat opinia publică și părțile interesate cu privire la obiectivele și rezultatele previzionate, asistența financiară nerambursabilă obținută din fondurile europene, rezultatele obținute, precum si în ceea ce privește serviciile ce vor fi oferite prin proiect.

3 – Campanie de informare și conștientizare.
În scopul atragerii persoanelor din grupul țintă către activitățile de consiliere, formare profesională și consultanță prevăzute, s-au desfășurat campanii de informare și conștientizare privind oportunitățile de ocupare în domenii non-agricole și de participare la activități de formare profesională în vederea îmbunătățirii adaptabilității la nevoile și evoluția pieței muncii și o campanie de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural, cu o atenție specială acordată femeilor.
Campaniile au constat în organizarea de seminarii, publicarea de anunțuri, distribuirea de materiale promoționale și publicarea de informații pe portalul proiectului, inclusiv despre dezvoltarea durabilă.

4 – Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională, consiliere în carieră.
Serviciile au ca scop furnizarea de informații și/sau sprijin specializat cu privire la: alegerea unei ocupații, schimbarea ocupației sau orice alte probleme legate de o profesie.
S-a acordat o atenție deosebită serviciilor de informare și consiliere profesională deoarece acestea îi pot ajuta pe beneficiari în luarea deciziilor legate de participarea la celelalte activități ale proiectului (formare profesională, consultanță sau alte activități de sprijin).

5 - Furnizarea serviciilor de sprijin în găsirea unui loc de muncă.
Pentru a sprijini direct integrarea în muncă a persoanelor din grupul țintă s-a oferit asistență pentru înscrierea pe portalul web al proiectului, în secțiunea dedicată celor aflați în căutarea unui loc de muncă, și s-a facut o promovare a portalului în rândul angajatorilor. CV-ul persoanelor asistate va putut fi vizualizat online de potențialii angajatori.

6 - Furnizarea programelor de formare profesională.
În vederea îmbunătățirii calității resurselor umane în zonele rurale si a facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole, s-au organizat programe de formare profesională pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență și/sau persoanele din mediul rural eligibile.
CDIMM Maramureș și partenerii săi au organizat cursuri de formare profesională autorizate, nivel inițiere, finalizate cu certificate de absolvire și care au avut ca scop îmbunătățirea abilităților și competențelor necesare pe piața muncii, creșterii abilităților de învățare pentru a participa ulterior la alte cursuri utile pentru cariera lor, precum și pentru acumularea competențelor antreprenoriale necesare demarării afacerilor.

7 – Consiliere și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri.
Pentru a contribui la creșterea oportunităților de ocupare și a stimula crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare s-a acordat persoanelor din grupul țintă consiliere in afaceri pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei firme.
Consultanță în afaceri oferită direct a fost completată de publicarea de sfaturi utile pentru cei interesați de demararea unei afaceri în domenii non-agricole pe portalul proiectului.

8 – Autorizarea programelor de formare destinate persoanelor din grupul țintă.
Au fost obtinute acreditarile ANC pentru cursurile organizate prin proiect 

 

REZULTATE ESTIMATE / REZULTATE ATINSE

 

Rezultate propuse
· 559 persoane asistate
· minim 8 seminarii de informare
· minim 4 seminarii de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural
· 160 participanți la seminariile de informare privind ocuparea în domenii non-agricole
· 80 participanți la seminariile de promovare a culturii antreprenoriale
· minim 18 articole de afaceri și 9 articole referitoare la dezvoltarea durabilă publicate pe portal;
· minim 250 beneficiari înscriși pe portalul web pentru găsirea unui loc de muncă din care minim 58 persoane vor fi angajate;
· 22 serii de cursuri organizate, din care:
- 10 serii de cursuri competențe informatice organizate
- 5 serii de cursuri comunicare într-o limbă străină
- 1 curs lucrător în pensiune turistică
- 3 serii de cursuri competența de a învăța
- 3 serii de cursuri competențe antreprenoriale
· numar persoane certificate: 302 

Rezultate atinse
· 562 persoane asistate
· 41 seminarii de informare
· 5 seminarii de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural
· 160 participanți la seminariile de informare privind ocuparea în domenii non-agricole
· 75 participanți la seminariile de promovare a culturii antreprenoriale
· 31 articole de afaceri și 13 articole referitoare la dezvoltarea durabilă publicate pe portalul www.ruralonline.ro
· 245 beneficiari înscriși pe portalul web
· 22 serii de cursuri organizate, din care:
- 10 serii de cursuri competențe informatice organizate
- 5 serii de cursuri comunicare într-o limbă străină
- 1 curs lucrător în pensiune turistică
- 3 serii de cursuri competența de a învăța
- 3 serii de cursuri competențe antreprenoriale
· numar persoane certificate: 280 

 

Probleme intampinate in derularea proiectului

· Stabilirea cailor de comunicatie cu persoanele din grupul tinta

· Schimbari rapide in ceea ce priveste nevoile de instruire a persoanelor din grupul tinta

· Slaba participare a persoanelor din grupul tinta la activitati pe perioada verii

· Nivelul scazut de utilizare al TIC

· Tentatia migratiei catre vestul europei

 

Recomandari

· Organizarea unui numar mare de sesiuni de informare

· Oferirea de asistenta pentru utilizarea TIC

· Concentrarea activitatilor de informare si instruire in perioadele de iarna

· Organizarea unor instruiri cu temetica relevanta pentru persoanele din grupul tinta

 

 Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: