revenire la pagina anterioară...

765    0    0

Reglementari privind vanzarea directa a laptelui crud prin intermediul automatelor

[12/09/2013]

In Romania vânzarea directă a laptelui crud este reglementată printr-o norma sanitară veterinară emisa de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (Ordinul 55 din 14 iunie 2010 publicat in MO 408 din 2010).
Potrivit acesteia vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor se realizează de către operatori care deţin exploataţii de animale producătoare de lapte crud în limitele cotelor individuale de lapte pentru vânzări directe, în conformitate cu prevederile HG nr. 852/2006. 

Automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud se pot amplasa la nivelul exploataţiei şi în afara exploataţiei. În situaţiile în care automatele pentru vânzarea laptelui crud sunt  amplasate în afara exploataţiei, operatorii din exploataţiile producătoare de lapte, proprietari ai automatelor, au obligaţia elaborării procedurilor pentru transportul laptelui de la exploataţie până la locul de amplasare a automatului.
Automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud se alimentează cu lapte zilnic. Laptele crud nevândut va fi preluat de către proprietarul fermei de origine şi va fi utilizat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Alimentarea unui automat se efectuează numai cu lapte crud provenit de la un singur operator, producător de lapte crud si se efectuează direct numai de către producătorul de lapte căruia îi aparţine exploataţia de animale producătoare de lapte.

 

Condiţii pentru echipamentele automate de vânzare directă a laptelui crud (automatele pentru vânzarea directă de lapte)

Operatorii din sectorul alimentar care comercializează lapte crud prin intermediul automatelor trebuie să se asigure că automatele:
a) sunt construite din materiale care pot fi uşor de curăţat, dezinfectat atât la interior, cât şi la exterior şi să respecte normele europene privind igiena produselor alimentare;
b) sunt prevăzute cu sisteme de răcire care să permită menţinerea laptelui crud la o temperatură de până la maximum +4°C şi minimum 0°C (chiar şi în tubulatura dintre rezervorul de lapte şi căile de distribuţie, până la robinet);
c) suprafeţele care vin în contact direct cu laptele crud trebuie să fie în bună stare, uşor de curăţat şi, dacă este cazul, de dezinfectat;
d) robinetul de curgere trebuie să fie construit astfel încât să nu permită contaminarea microbiologică, să fie uşor detaşabil pentru a permite curăţarea şi dezinfectarea iar sub robinetul de curgere să existe o tavă pentru colectarea oricărei scurgeri sau picături;
e) rezervoarele de depozitare a laptelui crud trebuie să fie uşor de curăţat şi dezinfectat;
f) automatele pentru vânzarea directă a laptelui trebuie să fie dotate cu senzor de temperatură cu afişarea externă a acesteia, care se verifică periodic de către un organism specializat şi acreditat în acest scop;
g) monitorizarea temperaturilor trebuie să fie păstrate de către operatorul de industrie alimentară de la care provine laptele crud cel puţin un an;
h) automatele pentru vânzarea laptelui crud trebuie să fie prevăzute cu un sistem care să nu permită vânzarea în cazul întreruperii curentului electric care implică o creştere a temperaturii laptelui peste valoarea maximă de +4°C.

Automatele pentru vânzarea directă a laptelui trebuie să prezinte în mod obligatoriu vizibil, lizibil şi permanent actualizarea următoarelor informaţii:
a) descrierea produsului - "Lapte crud de la ...." (specia);
b) denumirea exploataţiei de origine a laptelui crud care face obiectul vânzării directe, data mulgerii;
c) data la care a fost alimentat automatul;
d) data expirării valabilităţii laptelui;
e) instrucţiuni pentru depozitarea laptelui la domiciliu (de exemplu: a se păstra în frigider la o temperatură cuprinsă între 0°C şi +4°C);
f) numărul de înregistrare sanitară veterinară acordat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană pentru fiecare automat;

La automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud prevăzute cu un sistem de îmbuteliere, recipientele trebuie să prezinte inscripţionat pe o etichetă următoarele informaţii:
a) descrierea produselor - "Lapte crud de la ...."(specia);
b) data ambalării (ziua, luna, anul);
c) data expirării (ziua, luna, anul);
d) denumirea exploataţiilor de vaci producătoare de lapte şi numărul de înregistrare, locaţia completă;
e) instrucţiuni pentru păstrarea laptelui la domiciliu (de exemplu: a se păstra în frigider la o temperatură cuprinsă între 0°C şi +4°C).

 

Condiţii aplicabile laptelui crud destinat vânzării directe prin intermediul automatelor

Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final prin intermediul automatelor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie obţinut de la animale care sunt în bună stare de sănătate şi care nu prezintă niciun semn de boală care ar putea duce la contaminarea laptelui;
- să fie obţinut de la animale cărora nu li s-au administrat substanţe sau produse neautorizare sau au facut tratamente ilegale;
- să se încadreze în parametrii de calitate în ceea ce priveşte criteriile care se aplică laptelui crud stabiliţi în anexa III, secţiunea IX, cap. I, pct. III din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 (număr total de germeni, număr total de celule somatice şi reziduuri de antibiotice);
- să fie obţinut cu respectarea tuturor cerinţelor de igienă a mulsului şi să fie răcit, păstrat la fermă şi transportat corespunzător;
- laptele crud trebuie transportat de la locul producerii la locurile de vânzare directă către consumatorul final prin intermediul automatelor în recipiente confecţionate din materiale uşor de spălat şi de dezinfectat, rezistente la coroziune, care să nu modifice compoziţia laptelui, să nu producă modificări ale laptelui (culoare, gust, miros etc.) şi să nu transfere laptelui substanţe care pun în pericol sănătatea consumatorului.

 

Condiţii aplicabile exploataţiei de producere a laptelui crud destinat vânzării directe prin intermediul automatelor

Exploataţiile de producere a laptelui crud destinat vânzării directe prin intermediul automatelor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să fie autorizate/înregistrate sanitar-veterinar de către direcţia sanitarveterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, inclusiv pentru activitatea de vânzare directă a laptelui crud;
b) instalaţiile de muls, ustensilele şi spaţiile în care se depozitează laptele după muls, manipulat şi răcit, să fie situate şi să fie construite astfel încât să limiteze riscurile de contaminare a laptelui;
c) spaţiile destinate depozitării laptelui după muls să fie bine separate de spaţiile unde sunt adăpostite animalele;
d) suprafaţa echipamentelor care intră în contact cu laptele (ustensilele, recipientele utilizate la muls şi transport) să fie uşor de curăţat, de întreţinut şi dezinfectat, în care scop se impune utilizarea unor materiale netede, lavabile şi netoxice.

 

Condiţii aplicabile ambalajelor în care se vinde laptele prin intermediul automatelor pentru vânzarea directă a laptelui crud

În cazul în care ambalajele care vin în contact direct cu laptele sunt oferite din automatele de lapte, acestea trebuie să fie de unică folosinţă, curate şi să asigure protecţie împotriva contaminării pe durata transportului şi pe timpul păstrării (de exemplu: recipiente din material plastic, pungi, sticle din material plastic etc.). 

Este permisă vânzarea directă de lapte crud prin introducerea acestuia în ambalajele consumatorului final, responsabilitatea privind asigurarea curăţării şi igienizării acestora revenind în totalitate consumatorului. 

Automatele destinate vânzării directe de lapte trebuie să aibă inscripţionate în lateral şi în faţă următoarele menţiuni: " LAPTE CRUD - se va fierbe". 

Automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud se înregistrează sanitarveterinar, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud se supun controlului sanitar-veterinar conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.

Articole similare:
Daca merita si cat costa pornirea unei afaceri la tara in domeniul cultivarii legumelor in sistem ecologic - 17/Feb/2014
Idei de afaceri cu bani putini: prestari de servicii in zonele rurale - 12/Nov/2014
Idei de mici afaceri la tara in domeniul procesarii produselor agricole - 28/Nov/2014
Cele mai bune mici afaceri din agricultura in 2013 - 05/Oct/2013
Ce trebuie sa faci pentru a porni o afacere profitabila la tara ? - 05/May/2012

Cuvinte cheie: vanzare,automate,lapte,legislatie,reglementari,automate,lapte,afaceri,cu,lapte

Inscris la categoria: Zootehnie


Trimite acest articol unui prieten: e-mail: numele dvs: